Náš tým

Nejdůležitějším opěrným bodem pro poskytování našich služeb jsou členové našeho týmu. Právě díky jejich talentu, schopnostem, dovednostem a nadšení dokážeme dokonale dělat svou práci. Proto i neděláme vše, ale jen to, co skutečně umí perfektně dělat členové našeho týmu. Lidé jsou pro nás prostě to nejhodnotnější aktivum.

Náš tým se skládá nejen ze zaměstnanců naší advokátní kanceláře, ale také z nezávislých odborníků, spolupracovníků a partnerů, kteří jsou elitami ve svém oboru. Vytvoření a udržování sítě odborníků a vhodných kontaktů je pro nás klíčovým prvkem. To nám poskytuje potřebné zdroje pro kvalitní práci ve prospěch našich klientů.

 

Partneři

Specialisté

Marketing

Management kanceláře

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Oddanost. Vášeň. Dovednosti. Vědomosti.

Snažíme se být mimořádnými poradci pro naše klienty. A takoví musí být i členové našeho týmu. Pracovat s námi znamená mít u sebe těch nejlepších.

Specializace a přehled. Být skutečný odborník vyžaduje věnovat se detailně své profesi. O to těžší je to v dnešní rychlé době, kdy jsou právní předpisy a právní vztahy značně dynamické, komplexní a neustále precizované. Proto podporujeme každého člena našeho týmu v jeho specializaci, aby naším klientům poskytl ty nejlepší služby, jaké najde na trhu právních a poradenských služeb.

Neustále sebezdokonalování. Pokud chce být člověk úspěšný, musí osobnostně růst, a to nejen v pracovním ale i v osobním životě. Právní služby nejsou jen o právu, ale také o lidech, kteří je poskytují. Klient musí mít u sebe silného, no chápavého partnera, ve kterém vidí oporu ve chvílích, kdy hledá důvěru a dobrou radu. Proto naše lidi vedeme k neustálému získávání větších zkušeností, které jim pomáhají v životě růst. Pouze člověk, který se chce zdokonalovat může obohatit tento svět, společnost a lidi kolem.

Uvolnění a elegantní. Být přirozený a uvolněný je jedinečná vlastnost, ale také schopnost, které se je důležité učit. A to právě pochopením své pozice a důvěrou ve své schopnosti a znalosti. Být uvolněn znamená mít nadhled nad věcí a díky tomu umět řešit věci s rozvahou a elegancí, která má být našemu povolání přirozená. A právě takovými se snažíme být v Steiniger, uvolněnými a elegantními džentlmeny a dámami práva.