Informace o společnostech a poskytování služeb

Pod značkou Steiniger ® poskytujeme v současnosti právní a poradenské služby v následujících zemích:

1. Česká republika (Česko)

STEINIGER | law firm, s.r.o. je advokátní kancelář a společnost s ručením omezeným registrovaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod identifikačním číslem 060 96 476, se sídlem a kanceláří na adrese Národní 37, 110 00 Praha - Staré Město, Česká republika ("Steiniger Česko"). Výpis z obchodního rejstříku naší společnosti můžete najít zde. IČ DPH společnosti Steiniger Česko je: CZ06096476; platnost a správnost IČ DPH si můžete zkontrolovat zde.

Pojištění

Advokátní kancelář Steiniger Česko má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu do výše 50.000.000 Kč (= 1.900.000 EUR). Výše pojistné částky se však může zvýšit, a to v závislosti na konkrétním případu a požadavků klienta.

Licence

Oprávnění k poskytování právních služeb a právního poradenství (advokátních služeb) získal Steiniger Česko v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii a následným zápisem do příslušného seznamu vedeného Českou advokátní komory se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, Česká republika. Naši registraci v České Advokátní Komoře a oprávnění si můžete prohlédnout zde.

Odměna

Advokátní kancelář Steiniger Česko poskytuje služby za odměnu, jejíž výše a forma jsou dohodnuty smluvně před zahájením poskytování služeb v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Stížnosti

Stížnosti nebo reklamace našich služeb lze uplatnit v místě kanceláře naší společnosti Steiniger Česko, kde můžete získat další informace o naší činnosti.

Poučení pro klienty - spotřebitele (řešení sporů)

Podle ustanovení § 14 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů byla Česká advokátní komora dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Kontaktní údaje:

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
Česká republika
tel.: +420 221 729 011
fax: +420 224 932 989
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Internetová stránka: www.cak.cz 

2. Slovenská republika (Slovensko)

STEINIGER | law firm, s.r.o. je advokátní kancelář a společnost s ručením omezeným registrovaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 80481/B, IČO: 47 238 135, se sídlem na adrese Jasovská 17, 851 07 Bratislava, Slovenská republika a kanceláří na adrese Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, Slovenská republika ("Steiniger Slovensko"). Výpis z obchodního rejstříku naší společnosti můžete najít zde. IČ DPH společnosti Steiniger Slovensko je: SK2023484177; platnost a správnost IČ DPH si můžete zkontrolovat zde.

Pojištění

Advokátní kancelář Steiniger Slovensko má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu do výše 1.500.000 EUR. Výše pojistné částky se však může zvýšit, a to v závislosti na konkrétním případu a požadavků klienta.

Licence

Oprávnění k poskytování právních služeb a právního poradenství (advokátních služeb) získal Steiniger Slovensko v souladu se zákonem č. 586/2003 Z.z. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a následným zápisem do příslušného seznamu vedeného Slovenskou Advokátní Komorou se sídlem Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika. Naši registraci v Slovenské Advokátní Komoře a oprávnění si můžete prohlédnout zde.

Odměna

Advokátní kancelář Steiniger Slovensko poskytuje služby za odměnu, jejíž výše a forma jsou dohodnuty smluvně před zahájením poskytování služeb v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti SR č. 655/2004 Z.z. o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Stížnosti

Stížnosti nebo reklamace našich služeb lze uplatnit v místě kanceláře naší společnosti Steiniger Slovensko, kde můžete získat další informace o naší činnosti.

Poučení pro klienty - spotřebitele (řešení sporů)

V Slovenské republice zajišťují mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. Alternativní řešení spotřebitelských sporů) mezi advokátem a spotřebitelem:

(a) jednak orgány alternativního řešení sporů uvedené v § 3 odst. 2 slovenského zákona č. 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; a
(b) právnické osoby zapsané v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn