Vnitřní směrnice, projekt a implementace GDPR pro x-bionic® sphere

Steiniger pomohl společnosti X-BIONIC® SPHERE a. s. překonat náročnou etapu vytváření firemních norem na ochranu osobních údajů a přizpůsobení procesů požadavkům GDPR.

Implementace GDPR vůči zaměstnancům, obchodním partnerům, provozu hotelu, e-shopu, realizaci marketingu, organizaci veřejných akcí, focení návštěvníků a profilování zákazníků byly jen některými z více otázek, pro které bylo třeba vytvořit interní organizační normy zpracování osobních údajů, které budou vyhovovat požadavkům GDPR.

Náš mandát sestával zejména z následujících úloh:

  • analýza struktury a fungování společnosti
  • data maping a vymezení aktuálního stavu ochrany osobních údajů
  • interview s vedoucími jednotlivých úseků a vymezení zpracovatelských operací, které úseky provádějí
  • definování právních základů a účelů zpracování osobních údajů
  • vytvoření interních norem upravujících postup při zpracování osobních údajů
  • tzv. LIA test, kterým se prokazuje právo společnosti zpracovávat osobního údaje i bez přivolení dané osoby
  • analýza bezpečnostních kamer a oprávněnosti jejich používání
  • řešení profilování zákazníků
  • vypracování komplexního GDPR Compliance projektu pro společnost, kterým se řeší otázky GDPR

 


X-BIONIC® SPHERE a. s. - společnost podnikající v oblasti sportu, hoteliérství, restauračních služeb, wellness a prodeje zboží. Společnost vlastní největší a nejmodernější sportovní resort ve střední Evropě, který svou kvalitou převyšuje mezinárodní standardy. Služby společnosti využívají přední olympijští sportovci, mezinárodní sportovní výpravy, prestižní kluby UEFA, korporátní a jednotliví klienti (www.x-bionicsphere.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn