Přednáška pro začínající startupy ve WAYRA, Praha, Česká republika

Dňa 11.12.2013 sme prednášali pre začínajúce projekty vo Wayra, Praha, Česká republika a to v spolupráci s firmou CARPATHIAN Advisory Group v našom spoločnom projekte „Podpora startupov“.

Naša časť prezentácie sa zameriavala na najdôležitejšie právne otázky, ktoré musí riešiť každý, kto začína podnikať, alebo je pred začiatkom svojho podnikania.

1. Prezentácia v oblasti práva (STEINIGER | law firm) zahŕňala nasledujúce témy:

 • Firmy a podnikanie – Typy spoločností, Výhody a nevýhody, Podnikanie v medzinárodnom meradle.
 • Fungovanie spoločnosti a akcionárov (spoločníkov) – Akcionárska dohoda.
 • Regulácia – Čo všetko musíte mať na pamäti, keď podnikáte.
 • Bezpečnosť a ochrana vašich výtvorov (výrobkov a služieb) a názov firmy – Obchodné tajomstvo a obchodné meno, Intelektuálne a priemyselné vlastníctvo.
 • Hospodárska súťaž a nekalá súťaž.
 • Autorské práva a licenčné zmluvy.
 • IT právo – Elektronická komunikácia, Regulácia cookies, Domény.

2. Prezentácia v oblasti daní, účtovníctva a financí (CARPATHIAN Advisory Group) zahŕňala nasledujúce témy:

 • Dane a účtovníctvo – Ako ovplyvňujú podnikanie a ako by mali ovplyvňovať podnikanie.
 • Je nutné mať základné znalosti z daní a účtovníctva?
 • Čo by ste mali mať na pamäti pri zakladaní spoločnosti.
 • Daň z príjmov – Spoločnosť alebo SZČO, Daňová optimalizácia, Licencovanie, Zahraničný príjem.
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Princíp. Ako funguje DPH. Zahraničné vzťahy a DPH.
 • Ako spoločnosti hľadajú kapitál – Zaujímavé prípady z praxe.
 • Spôsoby získavania kapitálu? – Verejná ponuka cenných papierov a burza, Súkromná ponuka, Rizikový kapitál, Firemné právo, Úvery, Leasing, Dlhopisy, Zabezpečenie.

WAYRA – startup akcelerátor vo vlastníctve spoločnosti Telefónica (pozri web)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn