Připravili jsme komplexní vnitřní směrnice GDPR pro Allit

Steiniger pomohl společnosti Allit, s.r.o. překonat náročnou etapu vytváření firemních norem na ochranu osobních údajů a přizpůsobení procesů požadavkům GDPR.

Společnost Allit je specifická tím, že poskytuje služby IT podpory. Při svých činnostech tak působí v pozici tzv. zprostředkovatele osobních údajů, avšak nakládá s různým typem dat, přičemž mezi její činnosti častokrát patří i dálkové vstupování do počítačů. Nakolik mohou být tyto činnosti rizikové, bylo nutné zavést interní normy na důsledné nakládání s daty a poskytnout tak klientům společnosti Allit záruky, že jejich data budou v dobrých rukou.

Náš mandát sestával zejména z následujících úloh:

  • analýza fungování procesů v rámci společnosti
  • data maping a vymezení stavu ochrany osobních údajů, ke kterému má společnost dospět
  • interview s vedoucími osobami společnosti a vymezení zpracovatelských operací, které společnost provádí
  • vytvoření interních norem upravujících postup při zpracování osobních údajů
  • vypracování komplexního GDPR Compliance projektu pro společnost, kterým se řeší otázky GDPR

 


Allit, s.r.o. - společnost poskytující IT služby pro korporátní klienty v oblasti správy IT infrastruktury, implementaci on-premise serverových a síťových řešení, implementaci cloud služeb (IaaS i SaaS) jakož i konzultační činnosti v IT (www.allit.sk)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn