Pro Elysium jsme řešili povinnosti vyplývající z GDPR a biometrické údaje

Steiniger radil společnosti Instarea při jejich novém projektu s názvem "Elysium", kde bylo třeba zvlášť řešit ochranu osobních údajů při zpracovávání biometrických údajů v souladu s GDPR .

Potřeby klienta se odvíjely jednak od zpracování osobních údajů na základě registrací zákazníků v rámci mobilní aplikace a jednak od využívání biometrie pro vstup do prostor wellness centra Elysium.

Náš mandát sestával zejména z následujících úloh:

  • analýza fungování mobilní aplikace
  • vymezení způsobu zpracování osobních údajů a data maping
  • identifikování rizik souvisejících se zpracováváním biometrických údajů
  • vypracování informací pro zákazníky ve smyslu Čl. 13 GDPR
  • analýza možného vzniku povinností z GDPR
  • posouzení skutečnosti, zda společnosti vznikla povinnost vypracovat DPIA (Data Protection Impact Assesment) v souvislosti s využíváním biometrických údajů

 


Elysium - jedinečný projekt založený na poskytování služeb prostřednictvím IoT (Internet of Things). Elysium má působit jako síť wellness center, jejichž služby má zákazník využívat prostřednictvím mobilní aplikace sloužící k rezervaci vstupů do plně automatizovaného wellness centra (www.elysiumspa.sk)

Instarea - "laboratoř" pro inovativní nápady na monetizaci telekomunikačních big data v rámci mezinárodní skupiny Adastra. Prostřednictvím efektivního využití dat se snaží optimalizovat marketingové procesy a vylepšit infrastrukturu ve městechh (www.instarea.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn