Radíme globální logistické firmě Barsan Global Logistics při vstupu na středoevropský trh

Steiniger radil medzinárodnej logistickej spoločnosti a značke Barsan Global logistics so začatím jej podnikania v Maďarsku vrátane poradenstva vo všetkých právnych, manažérskych a projektových otázkach spojených s jej fungovaním a operáciami.

Náš mandát pozostával z nasledujúcich úloh:

  • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným vo vlastníctve zahraničnej materskej spoločnosti
  • vypracovanie komplexnej dokumentácie v oblasti pracovného práva (pracovné zmluvy, interné smernice a iné)
  • pomoc pri otváraní bankového účtu
  • zabezpečenie sídla spoločnosti
  • asistencia zahraničnému konateľovi vo veci dodržiavania povinností v zmysle lokálnej legislatívy

Barsan Global Logistics - medzinárodná logistická firma pôvodom z Turecka poskytujúca globálne logistické a prepravné služby (www.barsan.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn