Spolupráce s GoBigname

Spoločnosť STEINIGER začala spoluprácu so značkou GoBigname spoločnosti Big Name, s.r.o. v oblasti namingu a brandingu, kde poskytuje najmä právnu podporu v oblasti licencovania a ochranných známok.

Spoločnosť STEINIGER poskytuje služby zainteresovaným stranám najmä pri:

  • Návrhoch licenčných zmlúv
  • Vytváraní stratégie tvorby a registrovateľnosti ochranných známok
  • Registrácii ochranných známok a dizjanov v celej EÚ
  • Zastupovaní v sporoch ohľadom práv duševného vlastníctva

"V mene celej advokátskej kancelárie by som chcel poďakovať GoBigname za spoluprácu a za dobré vzájomné vzťahy a spokojných klientov." (Lukáš Steiniger)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn