GDPR – Část 2: Působnost GDPR

Ustanovení upravující působnost tradičně na začátku znění právní normy určují rozsah její aplikace na konkrétní právní vztahy, přičemž se vychází z několika faktorů jako jsou subjekty zasaženy danou právní úpravou (osobní působnost), teritorialita (územní působnost), čas (časová působnost) a nakonec věcná působnost, která nejvíce ovlivňuje relevantní právní vztahy z hlediska jejich materiální (obsahové) stránky.

Neexistuje česká verze tohoto článku. Přepněte prosím slovenský jazyk.

Stáhnout přílohy

Ondrej Zimen

Bývalý zaměstnanec