Zápis skutečných majitelů už i do slovenského obchodního rejstříku

Nabytím účinnosti zákona č. 52/2018 Zb. vznikne nová zákonná povinnost všem právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikatelům i sdružením majetku, zapsat jejich skutečné majiteľ (konečné uživatele výhod) do slovenského obchodního rejstříku.

Neexistuje česká verze tohoto článku. Přepněte prosím na slovenský jazyk.