Transferové oceňování (Transfer pricing)

V Steiniger se stále častěji setkáváme s poptávkami týkajícími se převodních cen (transferových cen). Hlavní význam převodních cen je zajistit, aby ceny při transakcích mezi závislými osobami splňovaly pro daňové účely náležitosti nezávislého obchodního vztahu. Jinými slovy jde o to, aby výnosy neprocházely z jednoho subjektu na jiný bez ekonomické podstaty takového přesunu.
steiniger-law-transfer-pricing

Podle zákona má každý subjekt obchodující se závislými subjekty povinnost vést transferovou dokumentaci, a to nejen při obchodování se zahraničními závislými subjekty, ale i při obchodu s tuzemskými závislými osobami.

Transferová dokumentace má stanovit nezávislou tržní cenu, kterou by měl subjekt při konkrétní transakci se závislým subjektem používat.

Vnitropodnikové oceňování je v posledním období jednou z vyhledávaných služeb v Steiniger. Finanční zprávy v jednotlivých státech se stále aktivněji zajímají o transakce nejen mezi zahraničními, ale i mezi tuzemskými závislými osobami. Podstatou je správné nastavení transferové ceny, která má být nastavena na úrovni cen používaných mezi nezávislými osobami v srovnatelných obchodních vztazích.

Pokud tedy obchodujete se spřízněnými fyzickými nebo právnickými osobami máte pravděpodobně povinnost vést dokumentaci pro takové transakce. V Steiniger Vám rádi pomůžeme s nastavením správné transferové ceny i s přípravou kompletní dokumentace pro vnitropodnikové oceňování.

S čím pomáháme nejčastěji:

 • Analýza transakcí se závislými osobami
 • Určení počtu transakcí, které vyžadují samostatnou dokumentaci
 • Výběr vhodné metody pro srovnání ceny
  • Metoda následného prodeje
  • Metoda nezávislé tržní ceny
  • Metoda zvýšených nákladů
  • Metoda dělení zisku
  • Metoda čistého obchodního rozpětí
 • Určení nezávislé tržní ceny na základě analýzy trhu
 • Příprava dokumentace a její předání klientovi
Facebook Twitter Google+ LinkedIn