Dane, Mezinárodní zdanění, Daňové spory

V advokátní kanceláři Steiniger jsme velmi rádi, že můžeme pro naše klienty velmi efektivně propojovat svět daní se světem práva. Přidaná hodnota pro klienty Steiniger totiž spočívá zejména v expertize našich odborníků, kteří dokáží posoudit jednotlivé případy nejen z hlediska možných právních, ale i daňových implikací.
steiniger-law-taxes-international-taxation

Daňové stanovisko pro významnější obchodní transakce, nové modely fungování či jen posouzení daňových implikací aktuálního stavu je v Steiniger velmi vyhledávaná služba. Analýza možných rizik, ale i návrh potenciálních řešení, klientům umožňuje optimálně nastavit jejich byznys model tak, aby co nejlépe odrážel jejich strategický, ale i rizikový profil.

Při mezinárodních obchodních transakcích pro klienty zkoumáme zejména dopady mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění na konkrétní případ. Pro klienty s mezinárodními obchodními strukturami často poskytujeme stanoviska, ve kterých optimalizujeme stávající struktury nejen z daňového, ale také z administrativního hlediska.

V případě daňových sporů obhajujeme klienty před příslušnými úřady a zajišťujeme celý management případu. Klienti jsou tak oproštěni od sporné zátěže a mohou se lépe soustředit na své podnikání.

S čím pomáháme nejčastěji:

  • Daňové due diligence
  • Vnitropodnikové oceňování
  • Poradenství v oblasti mezinárodních daní
  • Analýza a nastavení transakcí na základě příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění
  • Poskytování odborných stanovisek k daňovým otázkám klienta
  • Zastupování při daňových sporech
  • Poradenství v oblasti nové legislativy
Facebook Twitter Google+ LinkedIn