Blockchain, Kryptoměny a Umělá Inteligence (AI)

Blockchain, kryptoměny (cryptocurrencies), ale i umělá Inteligence (AI) se v posledných letech staly významnou součástí světa byznysu, práva a obchodu na celém světě. Těší nás když se naši klienti věnují nejmodernějším technologiím a my vždy stojíme po jejich boku.
steiniger-law-blockchain-cryptocurrencies-ai

Blockchain, kryptoměny (cryptocurrencies), ale i umělá Inteligence (AI) představují pro stávající právní systémy značnou výzvu. Mnohdy se stává, že lokální právo detailně neřeší problematiku nových technologií, a proto je dobré znát specifika existujícího trhu. Často se stává, že ani klienti nevědí docela přesně vymezit možné dopady svého podnikání při využití technologie blockchain, při podnikání s kryptoměnami, nebo při využívání a vývoji technologie pracující s umělou inteligencí (AI). Tuto práci naši klienti s důvěrou svěřují právě Steiniger. Ať už se jedná o posouzení regulačních povinností (compliance), rizik nebo navržení vhodného právního designu pro konkrétní projekt, pro naše klienty jsme vždy spolehlivým partnerem.

Tokenizace assetov, ICO, těžba kryptoměn (mining), ale i obyčejné přijímání kryptomien při běžném fungování firmy jsou oblasti, ve kterých rádi poskytneme naše know-how. Navigace ve světě komplikovaných regulací a pokynů nám nedělá žádný problém. Navíc, díky spolehlivým partnerům z okolních zemí víme zastřešit i mezinárodní operace.

Umělá Inteligence - Artificial Intelligence (AI) je poměrně nové odvětví, které se za poslední dekádu dostává do popředí zejména ve sféře autonomních vozidel (např. Tesla) a osobních asistentů (Siri, Alexa, nebo Cortana). Dostáváme se však do éry, kdy bude umělá inteligence ovlivňovat značnou část našeho každodenního života. Každá implementace umělé inteligence však nese sebou různorodé a velmi individuální právní rizika. Počáteční právní analýza, jako i profylaxe v podobě dobře formulované "End User Agreement" je určitě tím správným rozhodnutím pro každou společnost zabývající se implementací umělé inteligence. Nemluvě o regulačních otázkách, otázkách bezpečnosti dat a ochrany osobních údajů, jakož i o etických rámcích při nastavení hranic, kde a jak může umělá inteligence fungovat.

S čím pomáháme nejčastěji v oblastech Blockchain / Kryptoměny (Cryptocurrencies):

 • Konzultace blockchain projektů a posouzení regulačních povinností (compliance)
 • Analýza právních rizik blockchain projektů
 • Právní asistence při Initial Coin Offering (ICO) včetně navržení vhodné korporátní struktury a analýzy daňových dopadů
 • Návrhy optimálního designu pro blockchain projekty z hlediska práva, daní a jurisdikce
 • Tokenizace na blockchaine (konzultace týkající se designu služeb projektů)
  • Currency Token (měna)
  • Equity Token (podíl na společnosti)
  • Utility Token (platba za sluzby)
  • Security Token (častokrát přirovnáván k cennému papíru)
 • Používání kryptomien v obchodním styku - vypracování právně-daňových stanovisek a interních směrnic
 • Těžba kryptoměn (mining) - daňově-právní poradenství v podobě přípravy právních analýz zákonů pro minery

S čím pomáháme nejčastěji v oblasti Umělá Inteligence - Artificial Intelligence (AI):

 • Projekty s umělou inteligencí (Artifical Intelligence Projects) - analýza rizik, aktuální regulace a profylaxe
 • Formulace End User Agreement
 • Právní posouzení bezpečnosti zpracování dat a ochrany osobních údajů / GDPR
 • Ochrana autorského práva a příprava licečných smluv
 • Registrace ochranné známky (Trademark), patentu či užitného vzoru
 • Příprava Etického kodexu vývoje a využívání umělé inteligence
Facebook Twitter Google+ LinkedIn