Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod je nedílnou součástí portfolia mnoha našich klientů. Ať už je to expanze z místních trhů, akvizice zahraniční firmy nebo prostě vyjednání další mezinárodní obchodní smlouvy, vždy jsme tu pro naše klienty. Naše expertiza pochází nejen z našich odborných znalostí a zkušeností, ale také z mezinárodních partnerství.
steiniger-law-international_trade

Lokální trhy dnes často nestačí na uspokojení dodavatelsko-odběratelského řetězce, a proto je přirozené, že mnoho našich klientů se aktivně angažuje na mezinárodní scéně. V Steiniger dobře víme, že při mezinárodním obchodě často nestačí jen odborné znalosti, a že mezinárodní obchody ve velké míře ovlivňují kulturní rozdíly. V Steiniger při mezinárodních transakcích rádi nabídneme nejen profesionální poradenství týkající se právních aspektů obchodu, ale i doporučení pro efektivnější komunikaci s rozdílnými kulturami.

Expanze na zahraniční trhy je pro mnohé klienty sama o sobě frustrující a dlouhou záležitostí. Dostat vlastní produkty na nový trh často vyžaduje získání více partnerů v regionu. Draftování a podepsání Non-Disclosure Agreement (tzv. NDA či Dohody o mlčenlivosti), několik kola jednání, jakož i přijímání kompromisů jsou téměř vždy esenciálními součástmi takového procesu. V Steiniger se vždy snažíme ulevit našim klientům od všech nepodstatných úkonů. Vždy se detailně zajímáme o byznys našich klientů, a proto víme připravit všechny podklady na míru tak, aby vyžadovaly už jen kosmetické úpravy. Navíc během jednání vždy poskytujeme podporu a pokyny, které podporují a urychlují dokončení mezinárodní transakce s ohledem na kritické zájmy našeho klienta.

Akvizice zahraniční firmy je komplikovaný proces vyžadující souhru a efektivní komunikaci více zúčastněných stran. V první řadě je třeba celý proces vyjednat a schválit tak, aby se ochránili legitimní zájmy našich klientů. Následně je třeba vybrat vhodných lokálních partnerů a usměrnit jejich kroky. Ve finále je nutné celý proces zastřešit jednak po právní stránce, jednak po manažerský. Steiniger poskytuje svým klientům nejen svou právní expertízu, ale i účinnou koordinaci celé transakce týkající se akvizice zahraniční firmy.

Jednání o mezinárodní obchodní smlouvě sice patří k nejběžnějším formám mezinárodního obchodu s nimiž se v naší praxi setkáváme, je však důležité nepodcenit jejich a využít Steiniger know-how, které šetří čas a peníze. Na základě našich zkušeností klienty rádi usměrníme při rozhodnutích, které mohou mít významný dopad na obchodní vztahy stran. Při významných obchodech je vždy dobré vědět kdy v zájmu efektivity ustoupit, a naopak, kdy je takový ústup nebezpečný. Pokud máte zájem o export produktů, je dobré mít právní jistotu a případné problémy řešit s přehledem.

S čím pomáháme nejčastěji:

  • Non-Disclosure Agreement (NDA), nebo tzv. Dohoda o mlčenlivosti
  • Draftováni mezinárodních smluv
  • Asistence při expanzi na zahraniční trhy
  • Akvizice zahraniční firmy
  • Jednání a vyjednávání o mezinárodní obchodní smlouvě
  • Podpora při jednáních se zahraničními klienty
  • Strategické poradenství pro jednání s rozdílnými kulturami
  • Management a zajištění komplexních transakcí se zahraničními partnery
  • Poradenství při ochraně strategických zájmů našich klientů (např. know-how, duševní vlastnictví, patenty a podobně)
Facebook Twitter Google+ LinkedIn