Ochrana osobních údajů, GDPR a ochrana soukromí

Právní předpisy Evropské unie známé jako GDPR, ePrivacy nebo právní regulace v oblasti ochrany osobnostních práv a soukromí (privacy) jsou na bázi každodenního podnikání provázané s konkrétními osobami. Fyzické osoby, s nimiž přicházíte do kontaktu v postavení zákazníka, zaměstnance, obchodního partnera nebo byť i návštěvníka Vašeho webu, vyžadují Vaši pozornost. Pokud nemáte správně vypořádány právní povinnosti související s fyzickými osobami, vystavujete se riziku vysokých sankcí ze strany státu, ale i žalob těchto fyzických osob a ztrátě obchodní reputace.
steiniger-law-data-protection-gdpr-eprivacy

V současnosti je ochrana osobních údajů v EU regulována Obecným nařízením o ochraně údajů známým také pod zkratkou GDPR. Velký průlom do právních povinností nastal po účinnosti tohoto nařízení EU v roce 2018, kdy se osobní údaje zpracovávané firmami, státními orgány a právnickými osobami, jakými jsou například občanská sdružení a nadace, museli začít řídit povinnostmi, které reguluje právě GDPR.

Samotné GDPR stanoví množství povinností, které doprovázejí zpracování osobních údajů. Tyto povinnosti si musí každý subjekt, jakým je například obchodní společnost vyřešit individuálně. Řešením povinností, které GDPR od Vás požaduje, je zavedení interních norem šitých na míru vaší firmy, v rámci kterých Vám naše advokátní kancelář Steiniger upraví způsob, jak můžete legálně a klidně osobní údaje zpracovávat. Soubor těchto interních norem v podobě GDPR Compliance projektu Vám přispěje k ochraně před sankcemi ze strany státu, přehledu ve Vašich interních procesech, ale také ke zvýšení renomé Vaší firmy v očích klientů. Zvláštní přínos našich služeb zaznamenáte při potenciálním prodeji vaší firmy, kdy budete v rámci postupů tzv. due diligence muset prokazovat, že všechny procesy máte vypořádány v souladu s právními normami a nehrozí tedy riziko pozdější ztráty hodnoty Vaší firmy. Zvláště to platí v případě firem založených na zpracovávání big data, kdy se jejich hodnota skrývá právě v databázích.

Regulace v podobě ePrivacy je považována za prodlouženou ruku GDPR a její speciální úpravu. Individuálně se totiž zaměřuje na firmy poskytující komunikační služby, online tracking nebo online marketing. Prakticky všechny aplikace, webové stránky nebo i koncová zařízení jakými jsou mobilní telefony produkují tzv. metadata, tedy provozní údaje vypovídající o tom, jak se chová osoba, která je využívá. ePrivacy Vám však stanoví i povinnosti v souvislosti s používáním tzv. cookies na Vašem webu a zasíláním spamu. Všechny tyto procesy jsou regulovány ze strany ePrivacy, přičemž tato regulace Vám stanoví jak tyto technologie lze používat a následně jako s daty můžete nakládat. Díky naším zkušenostem, jakož i neustálému sledování aktuálních změn v regulaci Vám Steiniger rád pomůže správně nastavit plnění Vašich povinnosti, navrhne řešení při Vašich obchodních modelech a to s ohledem na očekávané změny a plánovanou platnost nové ePrivacy regulace pro celou EU.

Ochrana osobnosti či ochrana soukromí se v internetovém světě projevuje zejména tím, že se bez svého vědomí ocitnete v pofidérní internetových seznamech, diskreditačných kampaních vedených vůči Vaší osobě, či nepravdivých informacích šířených médii. Naproti Evropským regulacím GDPR a ePrivacy je ochrana osobnosti doménou národního, většinou občanského práva. Podstatou ochrany osobnosti může být snižování vaší důstojnosti nebo šíření nepravdivých informací, které ohrožují vaše působení ve společnosti nebo i potenciál úspěchu ve Vašem podnikání. Steiniger Vám pomůže bránit se proti těmto praktikám právní cestou, která je předpokladem úspěchu při ochraně Vašeho soukromí a osobnosti.

S čím pomáháme nejčastěji v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR:

 • Analýza zpracování osobních údajů a povinností v rámci GDPR
 • Audit souladu zpracování osobních údajů s Nařízením GDPR ve Vaší firmě
 • Data mapping
 • Vypracování interních pravidel zpracování osobních údajů (GDPR Compliance projekt)
 • Vypracování Privacy Policy - Politiky ochrany soukromí a ochrany osobních údajů
 • Vypracování právních základů na legální získání a zpracování osobních údajů
 • Poradenství a konzultační služby u nově-zamýšleného zpracovávání osobních údajů
 • Vypracování podmínek věrnostních programů a zpracování behaviorálních informací o chování Vašich zákazníků
 • Nastavení profilování zákazníků
 • Vypracování DPIA
 • LIA test (Legitimate Interests Assessment test) - Balanční test pro oprávněný zájem zpracovávání osobních údajů Vaší firmou
 • Sladění užívání vaší stránky na sociálních sítích s požadavky GDPR
 • Kontrola smluv o zpracování osobních údajů
 • Zastupování v procesu vyjednávání při uzavírání obchodních smluv a v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů

S čím pomáháme nejčastěji v oblasti ePrivacy:

 • Analýza povinností a audit aktuálního stavu
 • Pravidla zpracování metadat (cookies, behaviorální data, online tracking)
 • Nastavení povinnosti v souladu s Vašimi obchodními modely

S čím pomáháme nejčastěji v oblasti ochrany osobnosti a ochrany soukromí:

 • Předsoudní řešení ochrany osobnosti, příprava žalob a zastupování v soudním řízení
 • Zastupování při realizaci Vašich práv vyplývajících z GDPR a ochrany osobnosti
 • Zabezpečení stažení zmínky o vaší osobě ze stránek a médií, kde si to nepřejete
 • Realizace tzv. práva na zapomnění a nemožnost dohledatelnosti Vaší osoby prostřednictvím služeb Google
 • Ochrana soukromí osob a zavedení vyšších standardů například při poskytování služeb prominentním zákazníkům
 • Ochrana osobnosti v případech, pokud jste se ocitli bez svého vědomí v internetových seznamech, recenzích "nepřátelských" zákazníků nebo diskreditačných kampaních vedených vůči Vaší osobě
Facebook Twitter Google+ LinkedIn