Spotřebitelské právo a e-Commerce

Steiniger se dlouhodobě věnuje právním regulacím v oblasti spotřebitelského práva a e-commerce, přičemž pomáhá podnikatelům vypořádat se se svými zákonnými povinnostmi, tak aby nebyly nad míru zatížen důsledky, které regulace přinášejí. Dosažení těchto výsledků vyžaduje dlouholetou a expertní praxi v dané právní oblasti a množství různorodých zkušeností s lokálními, jakož i globálními byznys modely, a proto bývá právě Steiniger jasnou volbou pro poradenství v tomto směru.
steiniger-law-consumer-ecommerce

E-commerce představuje moderní a rozsáhlé právní odvětví, jehož podstatnou součástí je poměrně rozsáhlá regulace ochrany spotřebitele, prodej na dálku prostřednictvím e-shopů, ale i mobilní aplikace či poskytování digitálního obsahu prostřednictvím internetových stránek.

Digitální obsah. Při e-commerce je rozhodující skutečnost, že služby poskytujete v elektronické podobě. V tomto případě jde častokrát o tzv. digitální obsah, který může mít podobu uživatelských účtů v sociální nebo komunikační síti, vyvíjení mobilních aplikací a to bez ohledu na to, zda vyžadují vytvoření účtu nebo slouží jen k prohlížení obsahu, stream hudby či videí nebo online obsah písemných médií.

Tyto digitální produkty vyžadují právní ochranu a to zejména v podobě kontraktu s uživatelem, dále v podobě vypořádání se s právními regulacemi a na závěr v podobě ochrany duševního vlastnictví.

Kontrakt je podstatou na jejímž základě produkt či službu poskytujete. Je nezbytné abyste produkt či službu měli zabezpečený Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Podmínkami užívání, které nahrazují klasickou smlouvu a slouží k definování vzájemných práv a povinností jakož i způsobu nakládání s Vašim produktem či službou. Současně si tak zajistíte základní ochranu a definujete způsob jakým se má s Vašim produktem či službou nakládat.

E-shop. Online prodej prostřednictvím e-shopu představuje tzv. prodej na dálku. Z tohoto důvodu přijala Evropská unie směrnice, které regulují tento prodej a stanovují podnikateli mnohé povinnosti a omezení. Nazýváme to proto regulovanou oblastí podnikání. Kromě povinnosti na vrácení peněz Vám vzniká i povinnost vrátit poštovné, o kterém mnozí podnikatelé nevědí. Právě neznalost mnoha podobných regulací vede k postihům ze strany obchodní inspekce a k vytváření finančních ztrát v podobě pokut.

Víte, jak máte postupovat v případě nepřevzetí zboží zákazníkem? Co když zákazník odstoupí od smlouvy a zboží Vám vrátí poškozený? Můžete vrácené zboží prodávat za plnou cenu ačkoli je nepoškozené? Jak se zachováte pokud zákazník odstoupí od poskytnutí služeb ale ty už byly zčásti poskytnuty?

Existuje mnoho specifických situací, které Vás mohou postihnout při Vašem podnikání. Steiniger Vám však nabízí řešení na jakoukoliv situaci, do které se při Vašem podnikání dostanete, přičemž Vy se můžete nadále v klidu věnovat Vašemu podnikání.

Duševní vlastnictví. Designy mobilních aplikací, loga a obchodní známky. To vše souvisí také s prezentací Vašeho podnikání v internetovém prostředí. Čím více úspěchů dosáhnete, tím více bude vyvíjet konkurence zájem na napodobení Vašeho byznys modelu. Proto je pro Vás rozhodující chránit svou korporátní identitu, ale i vizuální podobu svých produktů, tak aby Vás konkurence nepřekonala v boji o zákazníka. Nabízíme Vám proto registraci ochranné známky a Vašeho loga, jakož i zastupování při jejich ochraně vůči Vaší konkurenci.

S čím pomáháme nejčastěji:

  • Všeobecné obchodní podmínky vypracované na míru
  • Revize nepřiměřených smluvních podmínek ve smlouvách
  • Audit webového sídla a mobilních aplikací tak, aby splňovaly povinnosti stanovené zákonem
  • Poradenství při specifických business modelech
  • Konzultace při zavádění nových obchodních praktik, smluvních pokut nebo právních nároků zákazníků
  • Nastavení propagačních akcí a spotřebitelských soutěží na internetu a na sociálních sítích
  • Nastavení ochrany osobních údajů, soulad s GDPR a splnění tzv. informačních povinností
  • Ochrana autorských práv k digitálnímu obsahu
  • Registrace ochranné známky a její ochrana
  • Registrace designu a jeho ochrana
Facebook Twitter Google+ LinkedIn