Compliance

Compliance služby jsou založeny na dodržování norem, které byly vytvořeny pro jednotlivé oblasti podnikání nebo vztahů. Podstata tohoto pojmu v rovině práva spočívá v tom, že podnikatel uvede své podnikání do souladu se zákonnými regulacemi, aby se tak vyhnul případným postihem ze strany státu nebo reputačným rizikům.
steiniger-law-legal_compliance_aml_gdpr

Dnes se především Evropská unie usiluje unifikovat pravidla v celé EU a zavést vyšší standardy pro kvalitu, ať už v oblasti služeb, zboží, práce, energetiky nebo ve spotřebitelské oblasti, která se týká každého z nás. Právě tato skutečnost je zvláštním prvkem, na který musíme při poskytování compliance služeb přihlížet. Jelikož většinou se jedná o regulace EU, musí se jednotlivé členské státy častokrát řídit i rozhodovacími procesy, které uplatňují ostatní členské státy. Nelze tedy nadále očekávat, že národní úřady budou benevolentní nebo nebudou disponovat dostatečnými odbornými znalostmi na řešení porušení regulace. Právě naopak.

Co můžete očekávat? Na právní regulace je třeba brát zvláštní zřetel a to zejména pokud podnikáte v oblasti, která jim podléhá. Bez ohledu na to, zda jde o dodržování podmínek Vašeho podnikání nebo uzavírání smluv, na nichž se dohodnete s klienty, mohou být všechny tyto činnosti kontrolované kontrolním orgánem. Jinak řečeno, stát vstupuje do Vašeho podnikání a kontroluje jeho výkon. Prostředkem kontroly jsou inspekce, audity, šetření podnětů od občanů nebo sankce. Nesmíme však zapomínat na to, že dodržování regulací se stává i základem pro důvěryhodnost Vaší firmy.

Otevřete si tak možnosti na rozšíření podnikání, uzavření obchodů s "velkými hráči", zahraničím, ale i na zvýšení hodnoty vlastní firmy a odstranění rizika pro obchodní partnery.

Sankce mají zpravidla dvě podoby. Jednou je opatření na to, abyste uvedli Vaše podnikání do souladu s právními předpisy a druhou je finanční pokuta. Jinak řečeno, pokud zanedbáte dodržování právních norem, dozorčí orgán Vám může uložit pokutu a současně Vám ustanoví dodatečnou lhůtu abyste zajistili soulad Vašich činností s normami. Pokud zanedbáte své právní povinnosti, může dojít k situaci, kdy za tento stav "zaplatíte dvakrát". Poprvé v podobě pokuty a podruhé v podobě právních služeb, které budete muset zaplatit za uvedení Vašeho podnikání do souladu s regulací, pod hrozbou vyšší sankce za opakované porušení norem. Nakolik dozorčí orgán stanoví zpravidla lhůtu k zajištění souladu s normami, může tato časová tíseň vyvolat zvýšenou cenu na řešení takových problémů. Nenechávejte proto své podnikání náhodě. Od nepříznivých následků Vás může dělit jen podnět Vašeho zákazníka nebo náhodná kontrola ze strany kontrolního orgánu.

Pozor na reputační riziko. Pokud jste přesvědčeni, že Vás úřady "nemohou dostihnout" je tu ještě jeden argument, proč řešit compliance Vašeho podnikání. A sice reputační riziko. Sankce Vás nemusí nutně postihnout, ale informace o Vašem selhání ano. Ty mohou zásadně ovlivnit chování a postoj klientů k Vaší společnosti.

S čím pomáháme nejčastěji:

  • AML Regulace - Předcházení legalizace příjmů z trestné činnosti nebo tzv. praní špinavých peněz (Anti-Money Laundering compliance)
  • Ochrana spotřebitele a regulace spotřebitelských vztahů a odpovědnosti za vady (Consumer compliance)
  • E-commerce - elektronický obchod
  • Ochrana osobních údajů, GDPR a e-privacy
  • Regulace v oblasti pracovního práva
Facebook Twitter Google+ LinkedIn