Právo nemovitostí a Developing

Bez ohledu na to, kde se na dnešním konkurenčním trhu s nemovitostmi nacházíte, poradenství s globální perspektivou je nezbytné. Na orientaci v tomto rychle měnícím se právním prostředí, který je velmi často komplikován různými otázkami, potřebujete zkušeného poradce. Ať už jste investorem, věřitelem, developerem, vlastníkem půdy, nájemcem, kupujícím nebo prodávajícím nemovitostí, znáte výzvy tohoto trhu - a chcete zkušeného poradce, kteří chápe vaše potřeby.
steiniger-law-real-estate-developing

Právo nemovitostí v současném trendu rozvoje a budování nemovitostí je dynamicky měnící se právní prostředí. Předvídání budoucích trhů vyžaduje nejnovější právní strategie a řešení, která se spojí s Vaší vizí budování budoucnosti. Když se objeví nové příležitosti, sledujte je spolu se Steiniger. Naše moderní právní myšlení a přístup Vám pomohou zdolat kritickou cestu k úspěšné realizace Vašeho realitního projektu a Steiniger Vás během této cesty bude provázet s cílem předvídat a blokovat potenciálně nástrahy.

Developing jako slovo označuje vývoj, průběh nebo rozvoj. V realitním byznysu developing můžeme klidně označit jako proces, během kterého na vybrané části země vyroste nemovitost a jehož záměrem je přinést inovativní řešení a nadčasovou architekturu. Steiniger rád během tohoto procesu poskytne své zkušenosti v právním zabezpečení Vašeho developerského projektu, tak aby ste se mohli soustředit na řízení projektu, nákladů a monitorování kvality výstavby, jelikož právě vy jako developer ste ten, kdo musí zvládnout celý projekt od akvizice až po finální prodej.

S čím pomáháme nejčastěji v oblasti práva nemovitostí:

 • Poradenství při plánování transakcí v oblasti nemovitostí - koupě, prodej, pronájem nebo výstavba nemovitostí - z právního, daňového a účetního hlediska
 • Realizace právního auditu cílových nemovitostí
 • Poradenství při koupi, prodeji, pronájmu nebo výstavbě nemovitosti
 • Doporučení zabezpečovacích prostředků spojených s realitními transakcemi
 • Poradenství při pronájmu bytových a nebytových prostor, podnikových a průmyslových nemovitostí
 • Vyjednávání a tvorba nájemních a kupních smluv
 • Zastupování v komunikaci s institucemi působícími v oblasti nemovitostí
 • Zastupování v soudních sporech ohledně nemovitostí a při mimosoudních jednáních
 • Pozemkové úpravy jako nástroj řešení rozdrobenosti pozemků
 • Sousedské spory týkající se sporných hranic pozemků nebo věcných práv k nemovitostem

S čím pomáháme nejčastěji v oblasti developingu:

 • Vypořádání pozemků pro developing a zabezpečení věcných práv
 • Územní plánování a stavební řízení
 • Smluvní vztahy při developingu (investoři, stavební firmy a jejich dodavatelé, realitní kanceláře, projektanti) a příprava jednotlivých právních dokumentů
 • Řešení sporných otázek během developingu
 • Poradenství při realizaci následného prodeje developerského projektu a příprava právních dokumentů v různých stádiích developerského projektu
Facebook Twitter Google+ LinkedIn