IT právo a komunikace (ICT)

V životě podnikatele je vysoce pravděpodobné, že vedle Compliance právních službách, se jeho podnikání mohou týkat i otázky IT nebo komunikačního práva. Nejde přitom jen o samotný vztah k informačním technologiím, ale i různým procesům souvisejících s používáním internetu, webové stránky, budování reklamy a obchodního jména v online prostoru a ochrany práv duševního vlastnictví, které podnikateli patří.
steiniger-law-it-law-communication-ict

Pokud jde o poskytování IT služeb, například služby cloud computingu, aplikací nebo softwarové programy dostupné online, bude pro úspěšné podnikání rozhodující to, aby byly vztahy se zákazníky regulovány prostřednictvím "podmínek poskytování IT služeb", tzv. SLA smlouvy. SLA (Service Level Agreement) upravuje zejména cyklické poskytování IT služeb založených na peer-to-peer principu. V případě těchto smluv je nezbytné upravit jejich používání tak, aby měl zákazník stanovené hranice a způsoby jejich použití a současně aby byl poskytovatel těchto služeb chráněn před neoprávněnými zásahy ze strany uživatelů a samozřejmě aby měl zajištěné své finanční příjmy a správně vypořádány povinnosti vyplývající ze spotřebitelské regulace.

V případě vytváření webových stránek nebo softwarových produktů je důležité zejména vhodné a správné nastavení právních vztahů s tvůrci autorských děl, ať už jde o interní zaměstnance nebo externí partneri či spolupracovníki. Následným krokem většinou bývá, zejména v případě softwarových produktů nebo služeb, nastavení licenčních podmínek nebo podmínek používání služeb (SaaS) ve spojení s obchodními podmínkami a to tak, aby byly jednak ochráněny zájmy vlastníka licence, ale také přesně daný rozsah užívání softwaru nebo služby ze strany uživatele. V tomto směru má advokátní kancelář Steiniger dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti a rádi Vám pomůžeme s celým procesem vývoje vašich autorských děl a byznys modelů.

Neméně podstatná je ochrana dat, se kterými podnikatel pracuje a to zvláště v případě, kdy jde o firmu založenou na vytváření a prodeji přístupu k databázím údajů a zpracování osobních údajů. V těchto věcech poskytujeme služby v souvislosti s ochranou dat, ochranou osobních údajů a dodržování GDPR.

Steiniger disponuje i týmem odborníkem na síťovou bezpečnost s jedinečnými mezinárodními certifikáty CISA (Certified Information System Auditor) a poskytujeme tak i služby v oblasti regulace komunikačních technologií, podmínky poskytování služeb internetu, televize, řešení správních řízení o pokutách uložených státními orgány nebo získání licencí na vysílání.

S čím pomáháme nejčastěji:

  • SLA smlouvy - smluvní úprava používání virtuálních služeb
  • smlouvy o vývoji a implementaci softwaru
  • smlouvy o mlčenlivosti (NDA)
  • smlouvy s programátory / developery, designéry
  • nastavení licenčních podmínek a / nebo podmínek používání služeb (SaaS)
  • implementace e-shopů a aplikací
  • domény - asistence při převodech
  • doménové spory (domain grabbing)
    získání licencí na vysílání a retransmisi
Facebook Twitter Google+ LinkedIn